whenever you all rushing atau malas, 3steps ini wajip pakai sebelum keluar rumah, mesti follow steps by steps!